Estudios Ingleses

Listado de asignaturas

Código Asignatura Detalles + Info
101210101 Inglés I C1-BA-6
101210102 Alemán I C1-BA-6
101210103 Francés I C1-BA-6
101210104 Latín I C1-BA-6
101210105 Lingüística C1-BA-6
101210106 Épocas y Textos de la Literatura Española e Hispanoamericana C1-BA-6
101210107 Inglés II C2-BA-6
101210108 Alemán II C2-BA-6
101210109 Francés II C2-BA-6
101210110 Latín II C2-BA-6
101210111 Griego C2-BA-6
101210112 Lengua española C2-BA-6
101210201 Introducción a La Literatura en Lengua Inglesa C2-OB-6
Código Asignatura Detalles + Info
101210113 Teoría de la Literatura C1-BA-6
101210202 Inglés III C1-OB-6
101210203 Alemán III C1-OB-6
101210204 Francés III C1-OB-6
101210205 Culturas de los Países de Habla Inglesa C1-OB-6
101210206 Fonética y Fonología C1-OB-6
101210207 Inglés IV C2-OB-6
101210208 Alemán IV C2-OB-6
101210209 Francés IV C2-OB-6
101210210 Comentario de Textos en Lengua Inglesa C2-OB-6
101210211 Literatura Inglesa I: De la Era Victoriana a la Época Contemporánea C2-OB-6
101210212 Morfosintaxis I C2-OB-6
Detalles [Carácter-Cuatrimestre-Créditos]
  • Caracter BA: Básico
  • Caracter OB: Obligatoria
  • Caracter OP: Optativa
  • C1: Primer cuatrimestre
  • C2: Segundo cuatrimestre